Andere toepassingen van de blockchain

|Andere toepassingen van de blockchain

Andere toepassingen van de blockchain

In dit blog beschouwen we een artikel dat geschreven is door Steve Mansfield-Devine, journalist en editor van het magazine Computer Fraud & Security. In het artikel, genaamd ‘Beyond Bitcoin: using blockchain technology to provide assurance in the commercial world‘, interviewt hij Patrick Hubbard. Hubbard is marketing director van SolarWinds (US) met 20 jaar IT-ervaring. Het doel van Steve’s artikel? Verder kijken dan bitcoin wat betreft blockchain toepassingen!

Beveiliging

Hubbard zegt dat we de blockchain zouden moeten bekijken als een mechanisme om goederen en andere waardevolle zaken te beveiligen. Als we dat doen, zijn de toepassingsmogelijkheden enorm.

Blockchain en farmaceuticals

De samenwerking tussen IBM en Sichuan Hejia wordt aangehaald: The Yijian Blockchain Technology Application System. Hubbard benoemt het probleem dat Chinese bedrijven ervaren met het op tijd ontvangen van de betaling van geleverde goederen, met als gevolg moeilijkheden met het aanvragen van bedrijfsleningen. Het op blockchain gebaseerde netwerk dat ontworpen is neemt dit probleem weg: de hele supply chain kan in dit netwerk worden opgenomen, betalingen gaan vele malen sneller, net als de authenticatie.

De hele supply chain kan in blockchain worden opgenomen

Blockchain en diamanten

Om de waarde te kunnen verzekeren is het voor handelaren in diamanten belangrijk om precies te weten waar een diamant vandaan komt. Ook in het bestrijden van fraude en diefstal kan een soort diamanten ‘stamboom’ erg helpen. Blockchain kan hier goede uitkomst in bieden, omdat alle informatie opgeslagen kan worden in de blokken. Bij het wisselen van eigenaar kan alle voorgaande informatie daardoor alsnog makkelijk achterhaald worden, en gaat deze ook niet verloren.

Ook al zal niet iedereen evenveel om de geschiedenis van de steen geven, Hubbard zegt wel dat het een mooi handvat geeft om vast te stellen dat de steen authentiek is. Juist omdat niet iedereen geeft om die geschiedenis, is een blockchain oplossing erg gunstig vanwege de lagere kosten. En zoals bij het gedecentraliseerde karakter van de  blockchain staat de betrouwbaarheid natuurlijk ook hoog in het vaandel.

Het grote voorbeeld voor de hier door Hubbard beschreven toepassing van de blockchain is natuurlijk de toepassing van Everledger.

Blockchain en de luchtvaart

Hubbard heeft zelf ruime tijd in de luchtvaartindustrie gewerkt en geeft aan dat in die sector grote stappen gemaakt kunnen worden. Één van de toepassingen heeft betrekking op vliegtuigonderdelen. Door de vele regulaties en veiligheidsvoorschriften is er een uitgebreide bewakingsketen. Alle onderdelen zijn gecodeerd, worden gevolgd en gekeurd.

Voor het gebruik van een bepaald onderdeel moet door alle regels naar de volledige geschiedenis van het onderdeel gekeken worden om het te controleren op geschiktheid. De hoeveelheid handtekeningen en controles die hier bij komt kijken is volgens Hubbard immens. Op het moment dat dit veilig en overzichtelijker in een blockchain kan plaatsvinden wordt een hoop tijd bespaard.

Op het moment dat dit veilig in een blockchain kan plaatsvinden wordt een hoop tijd bespaard

Overige voorbeelden

Naast de bovenstaande, wat uitgebreidere voorbeelden, geeft Hubbard er nog een aantal zoals de muziekindustrie en patenten. In de muziekindustrie werd vroeger door de record labels goed vastgelegd wie wat en wanneer uitbracht. Met de adoptie van breedband internet zetten artiesten hun werk steeds vaker direct bij de toeschouwer weg, zonder dat daar een label aan te pas komt.

Hiermee valt een stuk van het oude controlesysteem weg. Blockchain zou een oplossing kunnen bieden als het aankomt op het vastleggen van dergelijk intellectueel eigendom. Wat betreft patenten geldt eigenlijk hetzelfde idee: chronologische volgorde is erg belangrijk om te kunnen bepalen wie iets als eerst uitgevonden of uitgebracht heeft.

Hubbard’s visie op implementatie

Één van de belangrijkste noties is dat processen niet complexer mogen worden. Zeker als je een bedrijf bent dat blockchain services levert, is het goed om ervoor te zorgen dat de klanten die deze technologie willen implementeren niet twijfelen over de gebruiksonvriendelijkheid. Daarnaast mag niet vergeten worden dat blockchain wel authenticiteit kan verzekeren, maar geen veiligheidsmaatregel an sich is. Het is daarom belangrijk om een goede, veilige omgeving rondom te applicatie te bouwen, aldus Hubbard.

Een ander punt is het mysterie dat voor veel mensen nog rond de technologie hangt. Grote bedrijven zoals IBM en Microsoft ontwikkelen steeds meer toegankelijke mogelijkheden om met blockchain aan de slag te gaan. Volgens Hubbard helpt dit bij het belangrijke proces van ‘demystificeren’, zodat meer bedrijven implementatie van blockchain als een serieuze optie gaan zien en de verdere ontwikkeling hiermee in een stroomversnelling terecht komt.

2017-09-27T20:11:59+00:00 september, 2017|Categorieën: Achtergrond, Review|Tags: , , |