Blockchain roadmap Illinois

|Blockchain roadmap Illinois

 Blockchain roadmap Illinois

Illinois is voor de uitvoer van haar overheidstaken al enige tijd de mogelijkheden van blockchain aan het verkennen. Om de gestelde doelen te bereiken is er in de tweede helft van 2016 een roadmap geformuleerd met een vijftal interessante toepassingsgebieden. Hier volgen ze in vogelvlucht.

Registratie van onroerend goed

Cook County Recorder of Deeds (CCRD) is voor de staat Illinois één van de eerste organisaties die de mogelijkheden van blockchain voor eigendomsregistratie uitvoerig heeft verkend. Voor hen die onbekend zijn met Cook County: Cook County huisvest de stad Chicago en is na Los Angeles County de grootste county in de Verenigde Staten. De Recorder of Deeds is min of meer vergelijkbaar met het Kadaster in Nederland.

De resultaten van de eerste pilotfase zijn inmiddels bekend en gepubliceerd op de website van de CCRD. Ik heb het stuk nog niet helemaal doorgenomen, maar het is erg interessant om te zien hoe de verkenning niet losstaat van de bestuurlijke en juridische realiteit. Zo stellen ze bijvoorbeeld dat een op handen zijnde fusie met de Cook County Clerk afgewacht moet worden alvorens een transitie in gang wordt gezet, dat een uitrol met name interessant is als ook andere counties worden betrokken en dat er juridische vragen zijn inzake privacy en rechtmatigheid.

Het is interessant om te zien hoe de verkenning niet losstaat van de bestuurlijke en juridische realiteit

Een belangrijke conclusie is dat CCRD na de pilot betrokken blijft bij de blockchain ambities van Illinois en actief blijft in het achterhalen van vragen en antwoorden van een blockchain alternatief voor eigendomsregistratie. Meer nieuws volgt.

Academische titels

De University of Illinois is een logische partner voor het verkennen van de mogelijkheid om diploma’s en cijferlijsten op een blockchain vast te leggen. De ambitie is om in eerste instantie de diplomagegevens op een private blockchain op te nemen en daarna uit te breiden naar een netwerk voor alle academische instellingen in Illinois.

Een reden om de blockchain te verkennen als alternatief is het tegengaan van diplomafraude. Het eigenaarschap van de data moet hierin bij de (voormalige) student liggen. Hij of zij kiest er dan voor om de diplomagegevens te delen met een toekomstige werkgever, een andere kennisinstelling of natuurlijk een overheidsorgaan.

Registratie zorgaanbieders

Onlangs kondigde The Illinois Blockchain Initiative aan dat ze een partnerschap met het Amerikaanse Hashed Health zijn aangegaan. Het is één van de initiatieven die nog in een prille fase zijn. Hashed Health gaat Illinois bijstaan in het ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is om het ‘medical credentialling process’ sneller en betrouwbaarder te maken.

De beste vergelijking die ik kan maken met het Nederlandse systeem is het onder zorgprofessionals welbekende BIG-register, waarin de bevoegdheid van meer dan 350.000 Nederlandse zorgverleners geregistreerd is. Het is interessant om na te denken over de vraag wat de blockchain kan betekenen voor het gemak van herregistratie of het opsporen en voorkomen van fraude door niet geregistreerde zorgaanbieders.

Handel in energie

Het verhandelen van zelf opgewekte groene energie, bijvoorbeeld dankzij de inzet van zonnepanelen, is een veel bediscussieerde mogelijkheid voor de toepassing van de blockchain. In dit artikel werd de vraag gesteld of je bereid zou zijn om iets meer te betalen voor je stroom als je wist dat je buurman dit op een groene manier geproduceerd had. Of dat je misschien je eigen opgewekte groene stroom lokaal op zou slaan en dit aan het net terug zou voeren tijdens piekuren, wanneer de prijs het hoogst is.

Zou je meer betalen voor je stroom als je wist dat je buurman dit op een groene manier geproduceerd had?

De vragen zijn puur hypothetisch, omdat een dergelijke markt nog niet bestaat. Illinois verkent echter, net als meerdere landen en steden, de mogelijkheid om een dergelijke markt op te zetten met de hulp van blockchain technologie.

‘Vital records’

Een ambitie die in eerste instantie meer op de lange baan terecht leek te komen, maar nu toch zijn eerste resultaten boekt, is die van het digitaliseren van de geboortecertificaten. Onlangs kondigde het blockchain initiatief de samenwerking met Evernym aan. In de aankondiging wordt gesproken over het streven naar een veilige, ‘self sovereign’ identiteit voor de burgers van Illinois. Dit betekent dat het eigenaarschap van de digitale identiteit volledig bij de persoon zelf (of, in het geval van geboortecertificaten, de voogd) zal liggen.

Het is na het lezen van de aankondiging dan ook duidelijk dat het niet stopt bij de ambitie om het geboortecertificaat via de blockchain te organiseren. Het plan behelst in feite een digitaal middel voor identiteitsverificatie. Jennifer O’Rourke, nauw betrokken bij het project, geeft in een interview met CoinDesk aan dat ‘In this pilot, businesses and governments would be able to verify and authenticate a citizen’s identity by requesting encrypted access to verifiable claims‘.

Het plan gaat veel verder dan de uitgifte van geboortecertificaten: de ambitie gaat richting een middel tot identiteitsverificatie.

Al met al is Illinois bezig aan een enorme inzet op de verkenning van de mogelijkheden van blockchain. Het is erg interessant om te zien dat ze in dit proces inmiddels concrete resultaten boeken. Dit uit zich nog niet zozeer in een daadwerkelijke opererende blockchain, hiervan worden eind dit jaar de eerste resultaten verwacht, maar het uit zich al wel in geleerde lessen en interessante partnerschappen. Iets om te blijven volgen!

2017-10-06T11:27:10+00:00 oktober, 2017|Categorieën: Overheid|Tags: , , , , |