Verschil tussen public, private en consortium blockchains – deel 1

|Verschil tussen public, private en consortium blockchains – deel 1

Verschil tussen public, private en consortium blockchains – deel 1

Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van de blockchain, waarvan de bitcoin nog steeds de meest bekende implementatie is. Dit is echter maar één variant op de blockchain, waarbij er grofweg drie varianten te onderscheiden zijn: ‘public’, ‘private’ en ‘consortium’. De verschillende kenmerken en enkele voorbeelden van toepassingen zullen we in een reeks van drie artikelen bondig beschrijven. Omdat bitcoin een goed, en momenteel het grootste, voorbeeld is van een ‘public blockchain’ zullen we daar het drieluik mee aftrappen.

Public blockchains

Wat betekent dat: een publieke blockchain? Dit betekent dat het een open systeem is waarbij niemand wordt uitgesloten van deelname. Er is, wat typerend is voor de blockchaintechnologie, geen tussenpersoon nodig en de transacties zijn vrijwel direct. Vandaar ook dat bitcoin gedecentraliseerd genoemd wordt: er is geen selecte groep die controle uitoefent op het geheel. Elke deelnemer is in staat om bij te dragen, bijvoorbeeld door (zij het in een groep) processorkracht beschikbaar te stellen voor de verificatie van transacties.

Binnen de publieke blockchain is iedereen in staat om bij te dragen

Vaak heeft een publieke blockchain ook een belongingssysteem voor diegenen die bijdragen aan bijvoorbeeld het verifiëren van transacties. Zoals in dit artikel beschreven staat worden in het geval van bitcoin de miners beloond met nieuwe cryptovaluta voor het verifiëren van transacties (zolang de voorraad strekt).

Voordelen

Zoals aangegeven kent de publieke blockchain een aantal voordelen: niemand heeft de mogelijkheid om een ander van deelname uit te sluiten, besluiten worden democratisch genomen en er is een grote groep miners actief om alle transacties te valideren. Daarnaast hebben veel deelnemers een kopie van de volledige blockchain, waardoor het (vrijwel) onmogelijk is om transacties aan te passen en zodoende te frauderen. Van de bitcoin blockchain zijn tienduizenden kopieën verspreid over evenzoveel deelnemers.

Nadelen

De publieke blockchain brengt ook flinke uitdagingen met zich mee. Ten eerste is er de hoeveelheid rekenkracht (en dus elektriciteit) die er nodig is voor het oplossen van de cryptografische puzzels en daarmee het verifiëren van transacties. Ten tweede neemt de omvang van de blockchain met elke transactie toe. Momenteel is de grootte nog relatief beperkt (het groeit gestaag richting de 150 gigabyte). De stijging van de groei is echter nagenoeg exponentieel met elk jaar een verdubbeling (al levert dit niet op korte termijn onoverkomelijke problemen op). Dergelijke punten maken dat men zich vragen stelt over de schaalbaarheid van de bitcoin blockchain.

De groei van de bitcoin blockchain is nagenoeg exponentieel

Een ander, aan schaalbaarheid ongerelateerd punt, is dat er 100% transparantie is als het aankomt op de transacties binnen de publieke blockchain. Als het bitcoin adres van iemand bekend is zijn alle transacties van en naar dat adres terug te vinden. Niet iedereen vindt dit overigens een nadeel. De navolgbaarheid van elke bitcoin maakt de transparantie volgens anderen juist een groot voordeel van de publieke blockchain.

Toepassing

Een mooi voorbeeld van een mogelijke toepassing van de publieke blockchain is de uitwisseling van data. Steeds meer instellingen maken hun data openbaar, bijvoorbeeld vanwege de wens tot meer transparantie. De gecentraliseerde uitgave en een gecentraliseerd beheer maken dat dergelijke transparantie niet zaligmakend is. Data kan immers eenzijdig verwijderd en aangepast worden. Hoe de blockchain dit kan voorkomen is hier terug te vinden.

In het artikel wordt bijvoorbeeld het verwijderen van overheidsdata door de Trump administratie genoemd, alsmede het valsspelen bij emissieproeven door Volkswagen en het verstrekken van foutieve informatie aan overheidsmedewerkers door Uber. Wanneer dergelijke data opgeslagen zou worden in een publieke blockchain, bemoeilijkt dit het ‘sjoemelen’: de data is vereeuwigd en publiekelijk beschikbaar. Het verwijderen of aanpassen van de data zou door de blockchain worden verworpen en het origineel is te allen tijde te controleren.

De toepassingsmogelijkheden zijn in die zin eindeloos en het is dan ook niet zozeer de vraag of er meerdere toepassingen van de publieke blockchain komen, maar vooral welke.

2017-10-01T14:53:33+00:00 september, 2017|Categorieën: Achtergrond|Tags: , |