Verschil tussen public, private en consortium blockchains – deel 2

|Verschil tussen public, private en consortium blockchains – deel 2

Verschil tussen public, private en consortium blockchains – deel 2

In het vorige deel van dit drieluik verkenden we de publieke blockchain aan de hand van de bitcoin. In dit tweede deel richten we onze ogen op de ‘consortium’ blockchain. Waarmee onderscheidt deze blockchain zich en waarom kiezen organisaties voor deze variant?

Consortium Blockchains

Deze variant op de de blockchain mag gezien worden als gedeeltelijk gedecentraliseerd. Transacties worden slechts door een selecte groep ‘nodes’ gevalideerd, in plaats van de mogelijkheid tot validatie door iedereen met interesse en genoeg computerkracht (zoals in de publieke blockchain). Ook hier geldt dus dat er toesteming gevraagd moet worden voor het toevoegen van een blok aan de blockchain. Dit gebeurt dan vaak bij een groep vertrouwde ‘individuen’.

Deze vorm is voor bedrijven erg interessant, omdat de omloopsnelheid van transacties naar beneden kan en er toch nog een redelijke mate van controle blijft bestaan. Ook is het voor de nodes of klanten binnen de blockchain meer grijpaar (als het bijvoorbeeld een consortium van banken betreft) omdat er, in tegenstelling tot een publieke blockchain, wel duidelijke aanspreekpunten zijn mocht er iets verkeerd gaan of er onduidelijkheid ontstaan.

In tegenstelling tot bij de publieke blockchain zijn er in een consortium blockchain wel duidelijke aanspreekpunten

Vitalik Buterin (mede-oprichter Etherium en Bitcoin Magazine) omschrijft de consortium blockchain als volgt (vrij vertaald): ‘Tot dusver heeft er weinig nadruk gelegen op het verschil tussen consortium en volledige private blockchains, maar het is wel belangrijk. De eerste kan gezien worden als een hybryde vorm van het ‘low-trust’ model van de publieke blockchain en het ‘single highly-trusted entity’ model van de private blockchain. De volledig private blockchain kan beter omschreven worden als een traditioneel gecentraliseerd systeem met een bepaalde mate van crytpografische controleerbaarheid’.

In het nieuws

In de maanden vóór dit schrijven zijn er meerdere berichten naar buiten gekomen dat een samenwerkingsverband van banken, waaronder de Rabobank, middels de blockchain complexe handelsfinancieringsprocessen willen vereenvoudigen. Het doel van de inzet van de blockchain is  naast vereenvoudiging ook versnelling en het veiliger maken van het handelsverkeer. De ambities zijn hoog: eind 2017 willen ze een eerste uitwerking van de blockchain ‘up and running’ hebben.

Een ander, meer verkennend initiatief, is opgezet door een aantal Spaanse banken. Cecabank, één van de deelnemers, heeft aangegeven dat het samenwerkingsverband van banken wil verkennen welke mogelijkheden de blockchain biedt en dat het tijd is dat medewerkers van alle functionele afdelingen kennis gaan maken met de blockchain techologie. Een duidelijke uiting dat de plannen van de bank verder gaan dan een enkel initiatief!

Het is tijd dat medewerkers van alle functionele afdelingen kennis maken met de blockchain technologie

Dan is er de oprichting van B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative). Onder andere Allianz, Generali, Munich Re, Aegon en Achmea komen samen in een blockchainproject waarin zij de mogelijkheden gaan verkennen. In juli 2017 lanceerden zij een herverzekeringsplatform (een ‘smart contract manamgement’ systeem) met als doel het verder vereenvoudigen en beveiligen van complexe processen van de verzekeraars.

Kansen

Meedere organisaties verkennen manieren om de blockchain in hun processen te integreren. Een interessante ontwikkeling, ook omdat de in dit artikel genoemde organisaties zélf vaak benoemd worden als ‘the middleman’ waarvan gesteld wordt dat slimme blockchaintechnologie ze overbodig zou kunnen maken. Dat de technologie deze partijen juist kansen biedt lijkt echter steeds duidelijker te worden. De grote vraag is daarmee ook niet of de blockchain technologie kansen biedt voor gevestigde organisaties, maar waar de creatieve geesten binnen die organisaties kansen zien en hoe ze deze gaan benutten.

2017-09-23T18:36:26+00:00 september, 2017|Categorieën: Achtergrond|Tags: , , , , |