Wat is de blockchain? Van valuta tot DAO!

|Wat is de blockchain? Van valuta tot DAO!

Wat is de blockchain? Van valuta tot DAO!

Eind 2008 werd een paper gepubliceerd dat achteraf beschouwd wel eens het startpunt kan zijn van één van de grootste digitale ontwikkelingen sinds de oprichting van het internet. De publicatie kwam van de mysterieuze auteur(s) Satoshi Nakamoto en beschreef het idee van een digitale munt welke wij kennen als de bitcoin. De technologie erachter is momenteel één van de ‘hottest items’ op het gebied van technologische ontwikkeling en is het doelwit van zowel miljarden aan investeringen als vele, vele vragen. Tijd voor wat meer achtergrondinformatie over: de blockchain.

De cryptovaluta bitcoin

Het eerste wapenfeit van de blockchain was de bitcoin. De bitcoin is een digitale valuta waarvan er wereldwijd ten tijde van het schrijven ongeveer 16.5 miljoen in omloop zijn. Elke ‘munt’ vertegenwoordigd momenteel een waarde van ongeveer 3000 dollar, waarmee de globale waarde van de bitcoin tientallen miljarden dollars bedraagt. Over de hele wereld verhandelen mensen bitcoin en betalen ze er van alles mee, van blikjes fris tot huizen en auto’s.

De globale waarde van de bitcoin bedraagt momenteel tientallen miljarden dollars

Om dit te doen maken mensen gebruik van een versleutelde identiteit en wordt elke tien minuten tevens versleutelde informatie (in dit geval transacties) toegevoegd aan een immer groeiende ketting van blokken data. Deze ketting van transacties wordt niet centraal beheerd, is praktisch onwijzigbaar, versleuteld en geverifieerd door de deelnemers. Daarbij is elke transactie traceerbaar omdat de gehele ‘blokkenketen’ volledig openbaar is.

De blockchain als technologie

In het geval van bitcoin bevatten de blokken informatie transacties van cryptovaluta, maar in 2014 begon men zich af te vragen waar de technologie van de blockchain nog meer voor gebruikt kon worden. Als de valuta ‘slechts’ een stukje data is, kan dit stukje data dan ook iets volledig anders zijn? Het antwoord hierop is volmondig ja: de data die in de blockchain wordt opgeslagen kan velerlei vormen aannemen!

Anno 2017 wordt hier dan ook veel mee geëxperimenteerd. Diamanten, huizen en zelfs bomen zijn geregistreerd in een blockchain. Maar ook denkt men na over stemmen (voor verkiezingen) en digitale gezondheidsdossiers. De mogelijkheden die momenteel nog voorbij de horizon reiken zijn lastig te voorspellen, maar dat ze talrijk zijn is een aanname die breed wordt gedeeld.

Smart contracts en verder

Een belangrijke toevoeging aan de blockchain technologie is de mogelijkheid tot het creëren van zogeheten ‘smart contracts’. Smart contracts zijn stukken code die voorwaarden voor een transactie bevatten. Deze code is bijvoorbeeld in staat om op basis van externe informatie de transactie goed- of af te keuren. Deze informatie kan zijn: de hoogte van een aandeel, de temperatuur op een gegeven dag, het aantal doelpunten bij een voetbalwedstrijd etcetera.

Deze code is in staat om op basis van externe informatie transacties goed- of af te keuren

Door meerdere van deze stukken code toe te voegen binnen de bestaande infrastructuur van de blockchain ontstaat er de mogelijkheid om een zogeheten ‘decentralized autonomous organization’ (DAO) te ontwikkelen. Een dergelijke organisatie bestaat zonder hiërarchie en organiseert transacties van data op basis van afspraken die de deelnemers binnen het netwerk met elkaar maken. De deuren die dit opent worden op dit moment door vele partijen verkend.

Deze kleine introductie van wat de blockchain was, is en gaat worden zal bij velen meer vragen oproepen dan dat het beantwoordt. Daarom worden de komende weken enkele essentiële eigenschappen van de blockchain verder uitgediept.

2017-08-11T21:38:36+00:00 juli, 2017|Categorieën: Achtergrond|Tags: , |